ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบริการที่ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 55,000 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 85 ครั้ง)